Reakce endotermní

, reakce endotermická – chemická reakce, při které se spotřebovává teplo. Při průmyslovém využití reakce endotermní je nutné do reakční směsi dodávat teplo (reakce endotermní vyžadují vysoké teploty). Příkladem průmyslových reakcí endotermních je pyrolýza uhlovodíků (výroba ethenu).

Související hesla