Reakce exotermní

, reakce exotermická – chemická reakce, při které se samovolně uvolňuje reakční teplo. Při průmyslovém využití reakce exotermní je zpravidla nutné odvádět reakční teplo chladicím systémem, aby byla zajištěna bezpečnost procesu. Není-li reakční teplo účinně odvedeno, může dojít k tepelnému výbuchu. Příkladem reakce exotermní jsou oxidace a hoření.

Související hesla