Reakční energie

, změna energie soustavy, doprovázející danou chemickou přeměnu.