Reakční entalpie

, reakční teplo reakce, která probíhá za konstantního tlaku a teploty.