Reakční profil

, grafické znázornění změn energetických poměrů při chemické reakci. Osa x tohoto grafu se nazývá reakční koordináta (zvaná též reakční cesta).