Reakční teplo

, teplo, které se uvolní či spotřebuje při chemické reakci. Viz též slučovací entalpie, spalné teplo.

Související hesla