Reaklimatizace

1. umělý návrat organického druhu na místo, odkud již vymizel; 2. proces opětovného přizpůsobení organismu nezvyklým podmínkám, které pro něj byly dříve přirozené.