Reaktance

, 1. fyzika značka Ximaginární část komplexní impedance Z. Indukční reaktance XL = ωL (ω je úhlová frekvence harmonického střídavého proudu, L indukčnost); kapacitní reaktance XC = 1/ωC, kde C je kapacita;
2. psychologie motivační stav zaměřený na obnovu nebo uhájení svobody jedince ve vztahu k určité události, situaci, nátlaku a podobně.

Související hesla