Reaktin

, chemická látka působící charakteristickou reakci, čímž se umožní určit přítomnost hledané látky.