Reaktivace

, opětovné uvedení do aktivního stavu; znovupřijetí do aktivní činnosti.

Související hesla