Reaktivní barviva

, barviva obsahující vázané reaktivní skupiny, které umožňují vytvořit s vybarvovaným materiálem chemickou, a proto pevnou vazbu. Reaktivní barviva byla vyvinuta a do textilní praxe zavedena po roce 1960 (tj. přibližně za 100 let od počátků výroby ostatních barviv), a to pro vlákna typu celulosového, popř. i polyamidového (včetně vlny). V současnosti je známo kolem 30 chemických typů reaktivních barviv, reagujících s materiálem buď substitučně, nebo adičně.