Reaktometr

1. přístroj měřící rychlost reagování organismu na vnější popud; 2. chemický přístroj na zjišťování kyselosti látek.