Reaktoplast

, síťováním zpevněná a vytvrzená plastická hmota.