Reaktor chemický

, chemické inženýrství průmyslové zařízení, v němž probíhají procesy chemických reakcí. Typ reaktoru chemického závisí na druhu zpracovávané směsi a na vlastnostech chemické reakce. Rozlišují se reaktory katalytické, trubkové, etážové, fluidní a jiné.

Související hesla