Reaktorovna

, hala jaderné elektrárny, v níž je umístěn reaktor jaderný, hlavní cirkulační čerpadlo, parogenerátor a hlavní uzavírací armatura.