Reál

1. film při filmování skutečné prostředí, v němž se natáčí; v televizi přímý přenos; 2. filozofie podle J. F. Herbarta jednoduchá představa, která se sdružuje do vyšších celků. Toto sdružování je výrazem duševního života; 3. dřívější jednotka španělské měny;
4. měnová jednotka Brazílie.

Ottův slovník naučný: Reál

Reál (t. j. královský), dřívější mince špan. ražená od r. 1497, jež ve velkém přišla v oběh v 2. pol. XVI. stol. a udržela se až do r. 1870. Reál stříbrný (Reál de plata antiguo) obnášel 1/8 piastru, reál měděný (Reál de vellon, zkráceno rvn.), rovný reálu pozdějšímu, 1/20. Venkovský r. stříbrný (Reál de plata provincial) byl 1/10 piastru. Pozdější reál (do zavedení pesety o 100 centimos) byl špan. mincí početní o 1/20 dura (či stříb. piastru špan.) a měl hodnotu asi 24.687 h. Reály nazývány též tolary Marie Terezie a v hollandské Indii vých. reály byly vahou pro kovy vzácné = 27 343 g.

Související hesla