Realgar

, jednoklonný minerál, sulfid arsenu. V krátce sloupcovitých krystalech, v náletech, oranžově červený. T = 1,5 – 2, hustota 3,56 g•cm–3. Vyskytuje se na různých typech ložisek, hlavně s auripigmentem, antimonitem, cinabaritem, někdy se zlatem. V ČR v Jáchymově s arsenem, v Tajově a Králíkách (Slovensko), též na hořících haldách, v ČR např. v Kladně. Znám také z fumarol, např. z Itálie, USA. Název z arabského rahj-al-gar síla dolu.

Související hesla