Reálie


1. souhrn věcných poznatků, údajů nebo informací, které doplňují obraz určité doby, kulturního nebo zeměpisného prostředí a životního stylu;
2. dříve reálné, věcné nauky, předměty (přírodopis, zeměpis, dějepis, ve středověku matematika).

Ottův slovník naučný: Reálie

Realie, lat., jinak poznatky reální, znamená soubor poznání odnášejícího se k předmětům čili věcem; protivou jsou poznatky duchové čili nitrovědné.

Související hesla