Realismus sociologický

, přístup ke společenské skutečnosti jako k nadindividuální (na individuálním vědomím nezávislé) jednotě a k systému vztahů, které vystupují jako vnější donucovací síla vůči citům, myšlení a jednání jedinců. Jeho typickým reprezentantem byl např. sociologismus v čele s E. Durkheimem.

Související hesla