Realista

a) člověk myslící a jednající se zřetelem k dané skutečnosti; b) stoupenec realismu.

Ottův slovník naučný: Realista

Realista, přívrženec realismu. Též žák škol reálných.

Související hesla