Realizace

a) uskutečnění; b) prodej, zpeněžení; c) tržba za prodané zboží nebo poskytnuté služby.

Ottův slovník naučný: Realizace

Realisovati, lat, uskutečniti, skutkem učiniti, provésti; zpeněžiti.

Související hesla