Realizátor


1. uskutečňovatel; 2. genetika gen podmiňující diferenciaci určitého znaku.