Reálka

, dřívější sedmiletá střední škola zaměřená na přírodovědné a technické obory.