Reálná část komplexního čísla

viz algebraický tvar komplexního čísla