Reálná daň

, daň přímá, vybíraná podle zevních známek, které vyjadřují platební schopnost poplatníka.