Reálné číslo

, reálné číslo lze jednoznačně popsat dnekonečné posloupnosti a0,a1a2a3a4…, kde a0 je celé (kladné nebo záporné), esetinným rozvojem, který má tvar čísla a1, a2, a3, a4,… jsou z množiny {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}. Přitom není dovoleno, aby od některého místa dál byly v posloupnosti samé 9. Racionálním číslům odpovídají buď ukončené rozvoje (tj. od některého místa dál jsou samé 0), nebo periodické rozvoje (viz též periodické číslo). Rozvoje, které nejsou ani ukončené, ani periodické, odpovídají iracionálním číslům (viz též iracionální číslo). Reálná čísla vznikají procesem zúplnění racionálních čísel; znázorňují se na číselné ose. Každý bod číselné osy je obrazem některého reálného čísla.

Související hesla