Reálněsocialistický

, charakteristický pro tzv. reálný socialismus (v 70. letech politický a společenský systém v zemích bývalého sovětského bloku).