Reálný čas

, výpočetní technika čas, ve kterém probíhají operace na objektu v přímé návaznosti na řídící nebo skladebnou činnost programu v počítači.