Reálný plyn

, plyn, který se svým stavovým chováním liší od ideálního plynu. S rostoucí teplotou a klesajícím tlakem se však reálný plyn svým chováním plynu ideálnímu blíží.

Související hesla