Reálný úrok

, úrokový výnos plynoucí z cenného papíru, který zahrnuje míru inflace.

Související hesla