Realpolitik

, realistická politika; realistické odhadnutí toho, co je v dosahu možností, bystrý odhad toho, co jsou skutečné, ne zdánlivé záměry protivníka, a odhodlanost použít vojenskou sílu i proti spřáteleným státům, když daného cíle nelze dosáhnout jinak. Termín zaveden v roce 1853 v souvislosti s kritikou nedostatečného realismu německých liberálů 1848 – 49, v praxi popularizovaný politickým důvtipem O. von Bismarcka v souvislosti se sjednocováním Německa. Realpolitik nesmí být zaměňována za mocenskou agresívní politiku, která je nebezpečná, tudíž nerealistická.