Recenze


1. shrnující zhodnocení vědeckého nebo uměleckého díla; posudek, kritika;
2. posuzovací řízení, jímž prochází vědecké nebo umělecké dílo před vydáním.

Ottův slovník naučný: Recenze

Recense, lat., pův. přehlídka censorova ve starém Římě, pak kritická úprava textu některého spisovatele, pak tolik co kritika, zejm. kritika vědecká; recensent tolik co kritik.

Související hesla