Reconquista

, znovudobytí Pyrenejského poloostrova, jehož převážná část byla v 8. stol. podrobena Araby; dlouhodobý vojenský, politický a civilizační proces, který vyvrcholil vznikem katolického Španělska a Portugalska. V 8. stol., po dobytí říše Vizigótů (718), zůstala mimo přímé arabské panství pouze horská oblast Pyrenejí a Kantabrie na severu Španělska, kam se uchýlila část vizigótské šlechty (viz též Pelayo) a kde se utvořilo království Asturie; jeho panovníci se považovali za dědice království Vizigótů a začali rozšiřovat své území na jih. V 9. stol. vznikla v oblasti Pyrenejí Kastilie, Aragonie a Navarra i španělská marka Franské říše, od níž bylo později odděleno hrabství barcelonské. Reconquista byla zahájena v 11. stol.; v čele boje stálo království kastilsko-leónské (od něhož se v roce 1128 odtrhlo Portugalsko) a Aragonie s Katalánskem. Úspěchy reconquisty byly spojeny s rozkladem arabského córdobského chalífátu, který se v roce 1031 rozpadl na taifská království. Ve 2. pol. 11. stol. dobyta přibližně polovina poloostrova (1085 dobyto Toledo), v roce 1086 sevillský emír povolal na pomoc berberské Almorávidy, kteří postup reconquisty dočasně zastavili. Nový nástup reconquisty začal koncem 11. stol. (španělský hrdina el Cid Campeador). V roce 1147 Lisabon dobyt Portugalskem. 1149 ovládli muslimské Španělsko berberští Almohádové, kteří vítězstvím nad křesťanským vojskem u Alarcos 1195 dočasně nástup reconquisty zabrzdili. V roce 1212 vítězství křesťanských vojsk u Las Navas de Tolosa (Španělsko) znamenalo definitivní obrat ve prospěch reconquisty; v průběhu 13. stol. dobyta všechna zbývající muslimská království s výjimkou Granady (1250 ovládnutím území na jih od Lisabonu dovršena reconquista v Portugalsku, 1235 ovládnutí Baleárských ostrovů Aragonií, 1248 dobytí Sevilly Kastilií a další). 6. 1. 1492 dobytím Granady reconquista završena. – Reconquista byla podporována katolickou církví i západoevropskými státy, zejm. Francií; na bojích se podílely i rytířské řády (1156 založen alcantarský a 1158 calatravský řád). Na dobytém území vznikaly nové osady a města, kterým panovníci propůjčovali rozsáhlá privilegia.

Související hesla