Reference

, doporučení; zpráva, dobrozdání, posudek; informace; jazykověda vztah jazykové jednotky (pojmenování, deiktického slova, nevyjádřeného členu) k denotátu.

Ottův slovník naučný: Reference

Reference, z lat., v mluvě obchodní zprávy, udílení zpráv, doporučení (od známých a vynikajících závodů).

Související hesla