Reflexe


1. úvaha, přemýšlení, rozjímání;
2. filozofie sebepoznání; akt, kterým se vědomí obrací k sobě samému, kritická analýza zaměřená na pochopení vlastních teoretických i praktických výkonů;
3. fyzika viz odraz; 4. psychologie z latinského reflecto - zpět ohýbat, obracet. Termínu se užíva když dochází k vědomé apercepci, vědomému odrazu nějaké skutečnosti. Viz též vědomí.

Související hesla