Regensburg

, česky Řezno – město v jihovýchodním Německu na Dunaji; 125 000 obyvatel (1998). Průmysl elektrotechnický, strojírenský, hutnický, textilní. Říční přístav. Dopravní křižovatka. Muzea, divadla. Univerzita (1962). Cestovní ruch. Historické památky (zbytky římského opevnění, gotická katedrála z 13. – 14. stol., kamenný most přes Dunaj z 1135 – 46, věžové obytné domy ap.). – Původně keltská osada Radasbona, od 2. stol. římská vojenská stanice Castra Regina. 739 biskupství. V roce 845 v Regensburgu pokřtěno 14 českých velmožů, 895 – 973 Čechy součástí diecéze v Regensburgu. Největší rozvoj ve 12. – 13. stol.; tehdy jedno z nejvýznamnějších německých měst. Od roku 1810 součást Bavorska, od 1871 Německa.

Ottův slovník naučný: Regensburg

Regensburg viz Řezno.

Související hesla