Regent

a) vrchní úředník spravující větší počet panství téhož majitele (např. rožmberské statky v 16. stol.); b) vladař, zemský hejtman, zemský správce; zástupce panovníka (v době nezletilosti, nepřítomnosti ap.), vykonávající vládu jeho jménem.

Ottův slovník naučný: Regent

Regent (z lat. regens), vladař, panovník; v užším smysle tolik jako správce říše ), náměstek panovníkův. Také v Čechách říkávalo se někdy zemským hejtmanům regenti.

Regent v Čechách (hlavně v XVI. stol.) vrchní úředník, vrchní hejtman na panstvích zejm. rožmberských, na př. Jak. Krčín z Jelčan, nebo Fl. Libochovský, regent panství Milhostického, v Jiráskově »Rybnikářį (1881).

Související hesla