Regestář

, vědecká publikace obsahující regesty. České a moravské středověké listiny a listy jsou vydávány v regestáři nazvaném Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae.