Regino z Prümu

, německý historik, hudební skladatel a právník. Opat prümského kláštera od (892) a trevírského kláštera sv. Martina od (899). Napsal spis o tónech Tonarius, obsahující soubor antifon s teoretickým úvodem o harmonii. Souhrn církevních právních předpisů podal v díle De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis (O synodálních sporech a církevních trestech). Chronica (Kronika) zachycuje světové dějiny od narození Krista do roku 906.

Ottův slovník naučný: Regino z Prümu

Regino, něm. kronikář středověký (* vAltrippu u m. Špýru – † 915), byl 7 let (892 až 899) opatem kláštera Prüm, kde byl vychován, ale r. 899 byl odtamtud vypuzen a nalezl konečně útočiště v klášteře sv. Maximina u Trevíru, kde byl pochován. Napsal: De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis (lipské vyd. Wasserschlebenovo 1840); proslulé Annales nebo Chronicon ve 2 dílech, z nichž první sahá od dob Kristových do r. 741, druhý vypravuje děje franckých králů do r. 906 (nejlepší vyd. Pertzovo v Monum. Germ. histor. I., 1826); De harmonica institutione (otišt. v Gerbertových Scriptores eccl. de musica sacra, sv. I.); Tonarius (vydal Coussemaker v 2. d. svých Scriptores). Nejcennější částí kroniky jsou události z l. 870 až 906, vyprávěné podle vlastní zkušenosti; k nim pojí se znamenité pokračování až do r. 967 od neznámého mnicha téhož kláštera (snad Adalberta, od r. 968 arcibisk. v Magdeburce). Něm. překlad kroniky od Dümmlera a Büdingra (Berl., 1857, Lip., 1890); srv. Ermisch, Die Chronik des Regino (Gotinky, 1872).

Související hesla