Řehoř z Heimburka

, německý diplomat a politik, od roku 1430 doktor obojího práva. Byl účastníkem basilejského koncilu, poté světským syndikem v Norimberku. Jako protivník papežské kurie byl dán v letech 1460 a 1467 do klatby. Od roku 1459 byl ve službách Habsburků. Od roku 1460 byl předním zahraničněpolitickým rádcem Jiřího z Poděbrad. V roce 1471 se neúspěšně pokusil prosadit na český trůn vévodu Albrechta Saského.