Reiner Karel

, český skladatel, klavírista, hudební publicista a organizátor hudebního života. Jako skladatel vyšel ze školy A. Háby (netematický sloh, atonalita, čtvrttónová hudba); jako interpret se zabýval propagací soudobé české hudby (též čtvrttónových klavírních skladeb A. Háby a jeho školy). Autor orchestrálních děl (Symfonie, Hudba pro smyčce, Tři symfonické věty), skladeb komorních (5 smyčcových kvartetů, dechový kvintet Dvanáct), klavírních (3 sonáty), písní, scénické, filmové a jiné hudby.

Související hesla