Reklama

, veřejné doporučování s cílem vyvolat zájem (zejm. o koupi výrobků a služeb); prostředky k tomu sloužící. Viz též propagace.

Ottův slovník naučný: Reklama

Reklama (fr. réclame), veřejné vychvalování předmětů obchodních, uměleckých a p., jež se děje prospekty, plakáty, obchodními štíty, vyvolavači, nosiči návěští atd., zvl. pak časopisy. Annonce prostě věc oznámí, reklama snaží se ji od okolí odlišiti, vyzvednouti, pozornosti obecenstva přiblížiti. Stává se tak nadpisy (nápadnými, tajemnými, zvědavost budícími), tím, že nešetří se místem, stereotypním opětováním, verši, zvl. pak obrázky. Někdy reklama děje se tím způsobem, že list sám nebo (domněle) třetí osoba věc doporoučí (na př. zaslánem). Technický výraz časopisecký reklama značí i obyčejné inseráty, otištěné na místě význačném (pod čarou a p.) za zvýšený poplatek. V nejnovějších dobách povšimlo si reklamy i umění. Nezřízená reklama »barnumovštinæ právně stíhá se jako nekalá soutěž (v Německu říš. zákonem ze 27. kv. 1896, v Rakousku zvláštního zákona není, ale čl. Konkurrence, str. 711 a). Srv. Exner, Moderne Reklame (Žitava, 1892); Volger, Die Kunst der Reklame (Lip., 1901); Lemcke, Handbuch d. Rekl. (Berl., 1901). Listy: Die Reklame (Žit., 1891 sl.); Propaganda (Berl., 1898 sl.).

Související hesla