Řekové

, národ v Řecku (asi 10 mil. osob), na Kypru (asi 500 000 osob), v Albánii (až 200 000 osob), různě početné skupiny v celém východním Středozemí a v severní Americe. Jazyk tvoří zvláštní větev indoevropské rodiny (viz též klasifikační přehled jazyků). Potomci starověkých obyvatel Řecka, ovlivnění starověkými obyvateli Středomoří, Slovany, Turky a Albánci. Věřící jsou převážně pravoslavní.

Související hesla