Relativismus

, podmíněné stanovisko; názor odmítající objektivně pravdivé poznání, všeobecně platné zásady, pravidla a normy. Veškeré poznání i pravidla považuje za podmíněné, relativní. Opak absolutismus.

Ottův slovník naučný: Relativismus

Relativismus (ve filosofii). Relativismus poznání jest theorie, která háji, že nemožno dodělati se pravdy absolutní, myšlení že nikdy nestřetne se s bytím – myšlení a bytí že stojí v protivě dualistické. Důvod pro toto tvrzení jest, že v poznávání ono »prius« jsou představy, rozuměj stavy subjektivní a nikoli věci. Viz Pravda a také Absolutní.

Související hesla