Relevance

, důležitost, závažnost; knihovnictví objektivní shoda informační potřeby s obsahem informace nebo informačního pramene.

Ottův slovník naučný: Relevance

Relevance, z lat., důležitost, závažnost, váha; zejm. v právnictví závažnost předložených průvodů, dokladů neb stížností; relevantní, závažný, rozhodný (opak irrelevantní).

Související hesla