Reprint

, další vydání tištěné z týchž tiskových forem jako první nebo kterékoli vydání předcházející.

Související hesla