Reprodukce prostá

, ekonomie reprodukce, pro niž je charakteristické, že ve srovnání s předcházejícím obdobím pokračuje výroba ve stejném rozsahu (nedochází k rozšíření původně investovaného kapitálu, ani ke zvýšení množství nasazených výrobních faktorů) a že celý výnos podnikatelské aktivity je spotřebováván v osobní spotřebě.