Republika

, forma vlády ve státě, v níž lid (viz též demokracie) nebo jeho část (např. aristokracie, oligarchie, plutokracie) má suverénní moc a jejíž individuální nebo kolektivní hlava je (na rozdíl od monarchie) volena na určité období, obdobně jako jeho zastupitelský sbor. Podle podílu pravomocí prezidenta a parlamentu se rozlišuje tzv. prezidentská republika, založená na systému prezidentském, parlamentní republika, založená na systému parlamentním, a republika založená na smíšeném systému poloprezidentském. Z latinského res publica, věc veřejná.

Související hesla