Rešerše


1. vyhledávání nebo ověřování faktů, údajů, informací; 2. knihovnictví dokument obsahující soupis záznamů dokumentů nebo jejich částí (rešerše dokumentografická) nebo souhrn faktografických informací (rešerše faktografická), vybraných podle věcných a formálních hledisek, které odpovídají zadání rešeršního dotazu (jméno autora, tematika, časové vymezení, jazyk, druh dokumentu, instituce ap.). Podle způsobu zpracování se rešerše dělí na ruční (manuální) a strojové (využívají možnosti výpočetní techniky).

Související hesla