Retikulární formace

, fyziologie vývojově starý oddíl centrální nervové soustavy tvořený sítí nervových jader (shluků neuronů) a drah v centrální oblasti mozkového kmene. Důležité přepojovací centrum, kam vstupují všechny smyslové informace z těla. Podílí se na řízení základních životních funkcí: a) zprostředkuje emotivní účinek smyslových podnětů; b) řídí životně důležité, tzv. vitální reflexy (srdeční, dýchací, polykací aj.); c) podílí se na řízení motoriky; d) udržuje základní aktivitu neokortexu, která je nutná pro stav bdělosti (respektive řídí rytmus spánek – bdění). Tuto funkci má tzv. ascendentní (vzestupný) retikulární aktivační systém (ARAS); jeho poškození vede k trvalé ztrátě vědomí. Viz též limbický systém, vjem smyslový.

Související hesla